Vážení rodičia, milí priatelia,

tento mail je určený Vám, ak ste sa ešte nerozhodli komu venujete 2% z Vašej dane. 

Máte možnosť venovať svoje 2% pre Rodinné centrum KRTKO, občianske združenie, ktoré bolo založené v roku 2006 s cieľom poskytovania kvalitnej celoročnej výchovno-vzdelávacej činnosti pre deti od 2 do 6 rokov so zameraním na správny životný štýl, pričom kladie dôraz na zážitkovú formu učenia a poznávania, záujmové, športové a jazykové krúžky, sprostredkovanie logopedických služieb, psychologického a  špeciálno-pedagogického poradenstva a diagnostiky, organizovanie kultúrnych a športových podujatí, výletov a táborov pre deti.

Našou snahou je udržať vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na bezpečnosť detí, podporiť rozvoj zručností a vedomostí detí predškolského veku, zabezpečiť kvalitný a a profesionálny personál, materiálne vybavenie a širokú ponuky aktivít pre deti a rodiny.

ĎAKUJEME VÁM ZA PODPORU V MINULOM ROKU, peniaze vyzbierané z darovaných 2 % boli použité na: 
- dezinfekčné technológie (elektrostatický rozprašovač, ozónovač s ionizátorom a UV žiarením),
- financovanie logopedického cvičenia "Jazýček šikovníček" pre všetky deti,
- nákup nových edukačných pomôcok a vybavenia.

Vyhlásenie o poukázaní 2 % daní - zamestnanci

Vytlačené tlačivo nájdete aj v škôlke na veľkej nástenke.
 

Popis krokov pre venovanie 2 % dane:

ZAMESTNANEC (pričom zamestnávateľ podáva ich daňové priznanie):

  1. Požiadajte do 15. 2. 202_ zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE - Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
  3. VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE (v prílohe) - do predvyplneného VYHLÁSENIA O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE z príjmov fyzických osôb doplňte Vaše údaje, výšku dane a výšku sumy, ktorú organizácií poukážete.
  4. Do 30. 4. 2020 doručte VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ spolu s POTVRDENÍM O ZAPLATENÍ DANE na daňový úrad
Za Vašu podporu ďakujem v mene všetkých detí a celého kolektívu.

Viac na: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

NÁZOV, SÍDLO, PRÁVNA FORMA, IČO/SID:
Rodinné centrum KRTKO, občianske združenie
Adresa: Dudova 2, 85102 Bratislava
IČO: 42127068
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK8911000000002922881181 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)