Náš tím

Profesionalita, skúsenosti a veľké srdce, to sme my:

Bc. Andrea Lejtrichová, riaditeľka a konateľka 

Škôlka KRTKO je pre ňu splnený celoživotný sen a srdcová záležitosť. Má dve krásne deti. Študovala obchodnú akadémiu, komerčný manažment, nemčinu, angličtinu, pracovala 15 rokov v IT firmách na Slovensku, v Írsku a v Rakúsku. Škôlku KRTKO vedie od roku 2011. Externe študuje 2 ročník "Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo" a absolvovala kurz prvej pomoci.
 

Mgr. Mária Boledovičová, triedna učiteľka

V škôlke KRTKO pracuje od roku 2012, no už od roku 2009 pracuje ako učiteľka v MŠ. Majka vyštudovala psychológiu na FIF UK v Bratislave, momentálne externe navštevuje 2-ročné pomaturitné štúdium v odbore "Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo". Absolvovala ZUŠ, kurz prvej pomoci, je tvorivá a má mnoho kreatívnych nápadov. S deťmi v rámci predškolskej prípravy aj na základe absolvovaných kurzov vedie tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina a pracuje Hejného metódou vyučovania matematiky. S predškolákmi v škôlke robí orientačné testy školskej zrelosti. Majka je kamarátska, trpezlivá, usmievavá, má rada deti a deti majú rady ju.
 
 

Tatiana Škripková Šubinová, triedna učiteľka

V škôlke KRTKO pracuje od roku 2016. Tánička vyštudovala obchodnú akadémiu v Bratislave a externe študuje 2 ročník 2-ročného pomaturitného túdia v odbore "Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo", je mamou dvoch šikovných školákov. Práca s deťmi ju napĺňa, je vždy usmiata, deti ju milujú a ona miluje ich. V škôlke vedie čitateľský krúžok, ktorý je zameraný na čítanie s porozumením.

 
 

Mgr. Natália Perinajová

Pracuje v škôlke KRTKO od augusta 2017. Po gymnáziu študovala na Prírodovedeckej fakulte UK a súčasne na Pedagogickej a sociálnej akadémií pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. S deťmi pracuje od roku 2014. Natálka je priateľská, rada cestuje, športuje a číta a má krásny vzťah ku deťom.
 
 

Bc. Terezka Juchová

Ako vraví Terezka: "Práca s deťmi je mojím poslaním, ktoré ma napĺňa a robí šťastnou". Terezka pracuje v škôlke Krtko od júla 2018, no už niekoľko rokov predtým bola v Krtkovi inštruktorkou minigymu. Po ukončení strednej zdravotníckej školy pracovala v jasliach a materských školách, popri štúdiu na vysokej škole pôsobila ako lektorka záujmových krúžkov v materských školách a ako tréner plávania pre deti od 3 rokov. Momentálne externe študuje Mgr. stupeň v odbore sociálna práca. Terezka má certifikát "Swimming teacher" a absolvovala kurz prvej pomoci.
 

Miriam Zittová, asistentka učiteľa

V škôlke KRTKO pracuje od mája 2016, je študentkou 5. ročníka Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, odbor Špeciálna pedagogika. Je veľmi milá, citlivá a zodpovedná. 

Mgr. Miroslava Hlavatovičová 

V Krtkovi pracuje od augusta 2018, vyštudovala predškolskú a elementárnu pedagogiku a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na UKF v Nitre. Organizuje denné letné tábory a iné akcie pre deti (šarkaniáda, maľovanie veľkonočných vajíčok, karneval a pod.) Pracovala v USA ako au pair. Jej životný optimizmus, pokojnosť a priateľstkosť k deťom prispeva k jej súdržnosti s nimi, vďaka ktorej má cit pre posúdenie a pochopenie ich správania sa.
 

Mgr. Jana Bulová

Janka Bulová pracuje v škôlke Krtko od októbra 2018, študovala na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Má krásny a láskavý vzťah ku deťom, deti má veľmi rada a práca s nimi ju napĺňa. Je trpezlivá, ochotná, kreatívna a veľmi rada kreslí.
 

Spolupracujú s nami:

Základná škola Dudova 2 
Detská zubárka - MUDr. Darina Marenčíková  
Logopedička - Mgr. art. Mgr. Martina Zubáková, PhD
Fyzioterapeutka - Mgr. Bibiana Macháčková
Projekt: "Filipový kamaráti" - Mgr. Katarína Kernová, občianske združeni: Život a zdravie
Projekt "OLOMÁNIA" - OLO
Happy Kids, o.z. - športové kurzy a gymnasticko-pohybová príprava
Krúžkovo, o.z. - Minigym
Adrian Bronson - native speaker pre výučbu angličtiny
Motýlia záhrada - zážitkové učenie
 
 

 

 

Filip v krajine zdravia

Tento detský vzdelávací projekt prináša zdravie všetkým deťom. Na Slovensko prichádza bábka Filip, ktorý za pomoci uja doktora i dobrých priateľov objavil Krajinu zdravia.

Cvičenie Zdravé nôžky

Celoročné fyzioterapeutické cvičenie „Zdravé nôžky“ podporuje správne držanie tela, je prevenciou a liečbou plochých nôh. Lepšia je prevencia ako liečba dôsledkov
miesto

Naša filozofia

"Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím.“     Arthur Schopenhauer
Zdravý životný štýl, vzdelanie, zážitky, zábava a individuálny prístup.
Do našej škôlky sa chodí s úsmevom, pretože Vaše deti sú aj naše.