Náš tím

Profesionalita, skúsenosti a veľké srdce, to sme my:

Bc. Andrea Lejtrichová, riaditeľka a konateľka 

Škôlka KRTKO je pre ňu splnený celoživotný sen a srdcová záležitosť. Má dve krásne deti. Študovala obchodnú akadémiu v Bratislave, Komerčný manažment na SPU v Nitre, nemčinu, angličtinu, pracovala 15 rokov v IT firmách (IBM, Lenovo) na Slovensku, v Írsku a v Rakúsku. Škôlku KRTKO vedie od roku 2011. Externe vyštudovala 2-ročné pomaturitné štúdium "Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo", absolvovala kurz prvej pomoci a kurz Hejného metódy výučby matematiky.  
 

Mgr. Mária Boledovičová, učiteľka 

V škôlke KRTKO pracuje od roku 2012, no už od roku 2009 pracuje ako učiteľka v MŠ. Vyštudovala Psychológiu na FIF UK v Bratislave, ako aj externé 2-ročné pomaturitné štúdium "Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo" na SOŠPg Bullova 2. Absolvovala kurz prvej pomoci, je tvorivá a má mnoho kreatívnych nápadov. Vedie kvalitnú predškolskú prípravu obohatenú o "Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina" a  "Hejného metódu vyučovania matematiky" a robí Orientačné testy školskej zrelosti. Majka je kamarátska, trpezlivá, usmievavá, má rada deti a deti majú rady ju.
 
 

Tatiana Škripková Šubinová, učiteľka

V škôlke KRTKO pracuje od roku 2016. Tánička vyštudovala obchodnú akadémiu v Bratislave a v 2019 ukončila externé 2-ročné pomaturitné túdium v odbore "Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo", je mamou dvoch šikovných školákov. Práca s deťmi ju napĺňa, je vždy usmiata, deti ju milujú a ona miluje ich. V škôlke vedie čitateľský krúžok, ktorý je zameraný na čítanie s porozumením. Absolvovala kurz Hejného metódy výučby matematiky.  

 
 

 

 

Bc. Terezka Juchová - učiteľka 

Ako vraví Terezka: "Práca s deťmi je mojím poslaním, ktoré ma napĺňa a robí šťastnou". Terezka je v KRTKOVI od 2013. Najprv bola inštruktorkou minigymnastiky popri jej štúdiu na VŠ Od júla 2018 pracuje v škôlke Krtko ako učiteľka. Po ukončení strednej zdravotníckej školy pracovala v jasliach a materských školách, popri štúdiu na vysokej škole pôsobila ako lektorka záujmových krúžkov v materských školách a ako tréner plávania pre deti od 3 rokov. Externe vyštudovala Mgr. stupeň v odbore Sociálna práca. Terezka má certifikát "Swimming teacher" a absolvovala kurz prvej pomoci a opatrovateľský kurz pre deti.
 

Miriam Zittová, učiteľka

V škôlke KRTKO pracuje od mája 2016, najprv ako asistentka popri štúdiu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, odbor Špeciálna pedagogika a po jej úspešnom ukončení ako učiteľka. Je veľmi milá, citlivá a zodpovedná. 

Mgr. Miroslava Hlavatovičová - učiteľka 

V Krtkovi pracuje od augusta 2018, vyštudovala Predškolskú a elementárnu pedagogiku a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na UKF v Nitre. Vo voľnom čase organizuje denné letné tábory a iné akcie pre deti (šarkaniáda, maľovanie veľkonočných vajíčok, karneval a pod.) Pracovala v USA ako au pair. Jej životný optimizmus, pokojnosť a priateľstkosť k deťom prispeva k jej súdržnosti s nimi, vďaka ktorej má cit pre posúdenie a pochopenie ich správania sa.
 

Mgr. Jana Bulová - učiteľka

Janka Bulová pracuje v škôlke Krtko od októbra 2018, študovala na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala opatrovateľský kurz pre deti. Má krásny a láskavý vzťah ku deťom, deti má veľmi rada a práca s nimi ju napĺňa. Je trpezlivá, ochotná, kreatívna a veľmi rada kreslí.
 

Spolupracujú s nami:

Základná škola Dudova 2 
Detská zubárka - MUDr. Darina Marenčíková  
Logopedička - Mgr. art. Mgr. Martina Zubáková, PhD
Fyzioterapeutka - Mgr. Bibiana Macháčková
Projekt: "Filipový kamaráti" - Mgr. Katarína Kernová, občianske združeni: Život a zdravie
Projekt "OLOMÁNIA" - OLO
Happy Kids, o.z. - športové kurzy a gymnasticko-pohybová príprava
Krúžkovo, o.z. - Minigym
Adrian Bronson - native speaker pre výučbu angličtiny
Motýlia záhrada - zážitkové učenie
 

 

 

Filip v krajine zdravia

Tento detský vzdelávací projekt prináša zdravie všetkým deťom. Na Slovensko prichádza bábka Filip, ktorý za pomoci uja doktora i dobrých priateľov objavil Krajinu zdravia.

Cvičenie Zdravé nôžky

Celoročné fyzioterapeutické cvičenie „Zdravé nôžky“ podporuje správne držanie tela, je prevenciou a liečbou plochých nôh. Lepšia je prevencia ako liečba dôsledkov
miesto

Naša filozofia

"Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím.“     Arthur Schopenhauer
Zdravý životný štýl, vzdelanie, zážitky, zábava a individuálny prístup.
Do našej škôlky sa chodí s úsmevom, pretože Vaše deti sú aj naše.