Náš tím

Profesionalita, skúsenosti a veľké srdce, to sme my:

Ing. Andrea Lejtrichová, MSc. riaditeľka a konateľka 

Škôlka KRTKO je pre ňu splnený celoživotný sen a srdcová záležitosť. Má dve krásne deti. Študovala obchodnú akadémiu v Bratislave, Komerčný manažment na SPU v Nitre, nemčinu, angličtinu, pracovala 15 rokov v IT firmách (IBM, Lenovo) na Slovensku, v Írsku a v Rakúsku. Škôlku KRTKO vedie od roku 2011. Externe vyštudovala 2-ročné pomaturitné štúdium "Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo", a "Medzinárodný obchod a rozvoj" na SPU v Nitre a Middlesex University v Londýne, absolvovala kurz prvej pomoci a kurz Hejného metódy výučby matematiky.  
 

Mgr. Mária Boledovičová, učiteľka 

V škôlke KRTKO pracuje od roku 2012, no už od roku 2009 pracovala ako učiteľka v MŠ. Vyštudovala Psychológiu na FIF UK v Bratislave, ako aj externé 2-ročné pomaturitné štúdium "Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo" na SOŠPg Bullova 2. Absolvovala kurz prvej pomoci, je tvorivá a má mnoho kreatívnych nápadov. Vedie kvalitnú predškolskú prípravu obohatenú o "Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina" a  "Hejného metódu vyučovania matematiky" a robí Orientačné testy školskej zrelosti. Venuje sa aj projektu finančnej gramotnosti detí. Majka je kamarátska, trpezlivá, usmievavá, má rada deti a deti majú rady ju.
 
 

Tatiana Škripková Šubinová, učiteľka

V škôlke KRTKO pracuje od roku 2016. Tánička vyštudovala obchodnú akadémiu v Bratislave a v 2019 ukončila externé 2-ročné pomaturitné túdium v odbore "Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo", je mamou dvoch šikovných školákov. Práca s deťmi ju napĺňa, je vždy usmiata, deti ju milujú a ona miluje ich. V škôlke vedie čitateľský krúžok, ktorý je zameraný na čítanie s porozumením. Absolvovala kurz Hejného metódy výučby matematiky.  

 

Natália Matlovičová - učiteľka 

Natálka pracuje v škôlke KRTKO od augusta 2020. Vyštudovala strednú odbornú školu pedagogickú - odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Popri štúdiu pracovala ako animátorka. Naďalej sa venuje samoštúdiu odbornej literatúry pre deti v MŠ. Práca s deťmi ju napĺňa, má k deťom citlivý a kamarátsky prístup. Za veľmi dôležité považuje spoluprácu rodičov hlavne pri výchovných a vzdelávacích problémoch. 
 

Mgr. Martina Tomasichová, učiteľka

V škôlke KRTKO pracuje od júla 2020. Martinka je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v odbore Pedagogika a vychovávateľstvo. Vo svojom odbore sa neustále vzdeláva a momentálne si dopĺňa pedagogické vzdelanie 2-ročným
externým pomaturitným štúdium v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
Má veľmi blízky vzťah k deťom a všetky poznatky a vedomosti, ktoré nadobudla štúdiom využíva a zdokonaľuje v praxi.  

Mgr. Jana Bulová - učiteľka

Janka Bulová pracuje v škôlke Krtko od októbra 2018, študovala na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala opatrovateľský kurz pre deti. Má krásny a láskavý vzťah ku deťom, deti má veľmi rada a práca s nimi ju napĺňa. Je trpezlivá, ochotná, kreatívna a veľmi rada kreslí.
 

Zuzana Mišinová - učiteľka 

Zuzka sa venuje deťom už roky, začínala ako animátorka, potom ako dobrovoľníčka organizovala každý víkend podujatia pre deti v rodnej obci, neskôr aj detské tábory. Počas covid obdobia sa venovala deťom prostredníctvom videohovorov a natáčala im videá. Od roku 2019 študuje externe predškolskú a elementárnu pedagogiku v Bratislave. Do škôlky Krtko prišla v marci 2021. Deti má veľmi rada a prácu učiteľky v materskej škole vníma ako poslanie.
 

Spolupracujú s nami:

Základná škola Dudova 2 
Detská zubárka - MUDr. Darina Marenčíková  
Logopedička - Mgr. art. Mgr. Martina Zubáková, PhD
Fyzioterapeutka - Mgr. Bibiana Macháčková
Projekt: "Filipový kamaráti" - Mgr. Katarína Kernová, občianske združeni: Život a zdravie
Projekt "OLOMÁNIA" - OLO
Hejného matematika - Mgr. Ivica Mária Grafová
Happy Kids, o.z. - športové kurzy a gymnasticko-pohybová príprava
Krúžkovo, o.z. - Minigym
Adrian Bronson - native speaker pre výučbu angličtiny
Motýlia záhrada - zážitkové učenie
 

Filip v krajine zdravia

Tento detský vzdelávací projekt prináša zdravie všetkým deťom. Na Slovensko prichádza bábka Filip, ktorý za pomoci uja doktora i dobrých priateľov objavil Krajinu zdravia.

Cvičenie Zdravé nôžky

Celoročné fyzioterapeutické cvičenie „Zdravé nôžky“ podporuje správne držanie tela, je prevenciou a liečbou plochých nôh. Lepšia je prevencia ako liečba dôsledkov
miesto

Naša filozofia

"Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím.“     Arthur Schopenhauer
Zdravý životný štýl, vzdelanie, zážitky, zábava a individuálny prístup.
Do našej škôlky sa chodí s úsmevom, pretože Vaše deti sú aj naše.