Náš tím

Profesionalita, skúsenosti a veľké srdce, to sme my:

Bc. Andrea Lejtrichová, riaditeľka a konateľka 

Škôlka KRTKO je pre ňu splnený celoživotný sen a srdcová záležitosť. Má dve krásne deti. Študovala obchodnú akadémiu, komerčný manažment, nemčinu, angličtinu, pracovala 15 rokov v IT firmách na Slovensku, v Írsku a v Rakúsku. Škôlku KRTKO vedie od roku 2011. Externe študuje "Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo" a absolvovala kurz prvej pomoci.
 

Mgr. Mária Boledovičová, triedna učiteľka

V škôlke KRTKO pracuje od roku 2012. Majka vyštudovala psychológiu na FIF UK v Bratislave, navštevovala umeleckú školu a keramický krúžok. Od roku 2009 pracuje ako učiteľka v MŠ. Externe navštevuje 2-ročné štúdium v odbore "Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo". Absolvovala kurz prvej pomoci. Majka je kamarátska, trpezlivá, usmievavá, má rada deti a deti majú rady ju, je tvorivá a má mnoho kreatívnych nápadov.
 
 

Tatiana Škripková Šubinová, triedna učiteľka

V škôlke KRTKO pracuje od roku 2016. Tánička vyštudovala obchodnú akadémiu v Bratislave a externe študuje  "Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo", je mamou dvoch šikovných školákov. Práca s deťmi ju napĺňa, je vždy usmiata, deti ju milujú a ona miluje ich.

 
 

Bc. Jana Pukačová, triedna učiteľka

V škôlke KRTKO pracuje od júla 2017. Janka vyštudovala Predškolskú a elementárnu pedagogiku na Trnavskej univerzite. Pracovala s deťmi ako animátorka voľného času. Janka má krásny láskavý vzťah ku deťom, je kreatívna, trpezlivá a ochotná.
 
 

Anna Čulová - asistentka učiteľky

V škôlke KRTKO pracuje od mája 2016. Vyštudovala Pedagogickú a sociálnu akadémiu, odbor Vychovávateľstvo a učiteľstvo pre materské školy. Momentálne študuje odbor Predprimárna pedagogika na UK. Práci s deťmi sa venuje od mladosti, má dvoch malých súrodencov a pracovala aj ako opatrovateľka.
 
 

Miriam Zittová, asistentka učiteľa

V škôlke KRTKO pracuje od mája 2016, je študentkou 4. ročníka Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, odbor Špeciálna pedagogika. Je veľmi milá, citlivá a zodpovedná.
 

Spolupracujú s nami:


- logopedička - skupinové cvičenia ako aj individuálna intervencia

- detská zubárka

- Marián Preisinger, alebo "Ujo Majo" ako mu hovoria deti v škôlke sa od marca 2017 stará o technické zabepečenie škôlky, všetky revízie a potrebné kontroly, obstarávanie a opravy, riadil projekt prerábky našich dvoch detských kúpeliek. Je skúsený, šikovný, zdvorilý a veselý. Napriek tomu, že deti neučí, má k nim veľmi pekný vzťah a rýchlo si ho obľúbili. Absolvoval aj kurz prvej pomoci.
 

 

 

Filip v krajine zdravia

Tento detský vzdelávací projekt prináša zdravie všetkým deťom. Na Slovensko prichádza bábka Filip, ktorý za pomoci uja doktora i dobrých priateľov objavil Krajinu zdravia.

Cvičenie Zdravé nôžky

Celoročné fyzioterapeutické cvičenie „Zdravé nôžky“ podporuje správne držanie tela, je prevenciou a liečbou plochých nôh. Lepšia je prevencia ako liečba dôsledkov
miesto

Naša filozofia

"Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím.“     Arthur Schopenhauer
Zdravý životný štýl, vzdelanie, zážitky, zábava a individuálny prístup.
Do našej škôlky sa chodí s úsmevom, pretože Vaše deti sú aj naše.