Aktivity

Každý deň v je plný zaujímavostí, nového poznávania a objavovania, hravú a zážitkovú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na správny životný štýl, ktorá spĺňa požiadavky štátneho vzdelávacieho programu dopĺňame rôznymi projektami a aktivitami, ktoré majú pravidelné alebo sezónne trvanie.

1. VZDELÁVACIE A ZÁŽITKOVÉ AKTIVITY
Celoročný detský vzdelávací projekt o zdraví „Filipoví kamaráti“ 
Angličtina - každý deň či už s našou zahraničnou lektorkou alebo s triednou pani učiteľkou.
Celoročné cvičenie „Zdravé nôžky“
Celoročný Preventívny logopedický stimulačný program "Jazýček šikovníček" zameraný na stimuláciu vývinu rečových a jazykových funkcií
Divadielka - Detské bábkové predstavenia, Marionetové divadlo
Výlety a exkurzie
Workshopy s deťmi napr. pečenie chlebíka, výroba mydla, výroba priadze,
Enviromentálna výchova 
Návšteva pani zubárky a exkurzia do zubnej ordinácie
Projekt Motýlia záhrada  - s deťmi sa staráme o húsenice motýla Babôčky, vidíme ako sa húsenice zakuklia, vyliahnu motýle, o ktoré sa staráme a s tajným želaním ich pustíme do prírody
Projekt „Od semienka ku rastlinke“
Kreatívne výtvarné projekty 

2. ZÁUJMOVÉ AKTIVITY 
výtvarný krúžok
hudobno-dramatický krúžok

3. POHYBOVÉ a ŠPORTOVÉ AKTIVITY 
Fyzioterapeutické cvičenie „Zdravé nôžky“  
Tanečný krúžok 
Minigym pre deti od 2 do 3 rokov 
Pohybovo-gymnastická príprava pre deti od 3 rokov
Celoročné plávanie
Intenzívne športové kurzy : plávanie, inline a ľadové korčuľovanie, plávanie, lyžovanie

4. ANGLIČTINA 
Angličtinu majú deti každý deň, v kolektíve máme anglicky hovoriacu lektorku zo zahraničia. Okrem toho sa deti učia aj základné frázy a slovíčka priebežne aj s triednou pani učiteľkou prevažne v poobedňajších hodinách a priebežne počas dňa, nakoľko doobedná edukačná aktivita je v slovenčine.
 

Filip v krajine zdravia

Tento detský vzdelávací projekt prináša zdravie všetkým deťom. Na Slovensko prichádza bábka Filip, ktorý za pomoci uja doktora i dobrých priateľov objavil Krajinu zdravia.

Cvičenie Zdravé nôžky

Celoročné fyzioterapeutické cvičenie „Zdravé nôžky“ podporuje správne držanie tela, je prevenciou a liečbou plochých nôh. Lepšia je prevencia ako liečba dôsledkov
miesto

Naša filozofia

"Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím.“     Arthur Schopenhauer
Zdravý životný štýl, vzdelanie, zážitky, zábava a individuálny prístup.
Do našej škôlky sa chodí s úsmevom, pretože Vaše deti sú aj naše.