Cenník

Cenník platný od 1.1.2020

Cena za celodenný pobyt dieťatka na mesiac:

 • 420 EUR pre deti od 3 - 6 rokov 
 • 460 EUR pre deti od 2 do 3 rokov
 • cena stravnej jednotky na deň 3,50 Eur (raňajky, obed, olovrant, čerstvé ovocie, pitný režim) s výnimkou pracovných dní, ktoré sú súčasne aj školské prázdnin, kedy stravu dovážame a cena je 4,50 Eur. 
 

Zľavy zo školného:

 • 10 % súrodenecká zľava zo školného pre mladšie dieťa  


Možnosť čerpania príspevku na starostlivosť o dieťa do 3 rokov vo výške 280 Eur 

2 mesačná výpovedná lehota

 

V cene školného ponúkame:

 • celoročná prevádzka s výnimkou štátnych sviatkov a vianočných prázdnin
 • prevádzková doba od 7:15 do 17:15
 • vlastný edukačný program "Krtko a jeho dobrodružstvá“, spĺňajúci požiadavky výchovno - vzdelávacej činnosť podľa Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý sme rozšírili o ďalšie prvky
 • celoročné fyzioterapeutické cvičenie "Zdravé nôžky" 
 • celoročný detský vzdelávací projekt „Filipovi kamaráti“
 • Celoročný Preventívny logopedický stimulačný program "Jazýček šikovníček" zameraný na stimuláciu vývinu rečových a jazykových funkcií
 • Fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina "Výlet do krajiny hlások"
 • Hejného metóda matematiky
 • výučba anglického jazyka prirodzenou a hravou formou
 • záujmové krúžky: minigym, gymnasticko-pohybová príprava, čitateľský, folklórny, tanečný, keramický (podľa aktuálnej ponuky)
 • intenzívne týždňové športové kurzy (2 x plávanie, 2 x inline, ľadové korčuľovanie, lyžovanie a lezecká stena)
 • množstvo aktivít podporujúcich zážitkovú formu učenia, napr. výlety, Vianočná besiedka, Besiedka ku MDŽ, detské divadelné predstavenia (hrané, bábkové, tieňové a pod), bio-políčko, motýlia záhrada, environmentálna výchova, dopravná výchova, hudobníci, Krtkov recitál, Kurz prvej pomoci, spolupráca s pani zubárkou, knižnica, prenosné planetárium, MDD, deň otcov, projekty OLO (Olománia, Oloart, Zber papiera a plastu) a iné
 • veľká záhrada s pieskoviskom, preliezkami, trampolínou. Vlastné dopravné ihrisko. Využívame aj veľkú zelenú plochu za ZŠ Dudova (šarkaniáda, vence z púpavy, balónová párty), v blízkosti sú 2 lesíky a na konci školského roka už chodievame aj na Veľký a Malý Draždiak.
 • využívanie interaktívnej tabule a úloh pre škôlkárov
 • fotografovanie aktivít v priebehu celého roka
 • portrétové fotenie profesionálnym fotografom dva krát ročne (na jeseň a na jar)
 • narodeninová oslava s tortou a darčekom
 • poistenie dieťaťa
 • pre predškolákov orientačné testy školskej zrelosti
 • individuálne služby a potreby po dohode medzi rodičmi a zariadením 
 • pravidelné konzultácie s rodičmi o dieťati
 • poradenstvo o možnostiach tvorby vzdelávacích a tvorivých aktivít pre dieťa v domácom prostredí

Filip v krajine zdravia

Tento detský vzdelávací projekt prináša zdravie všetkým deťom. Na Slovensko prichádza bábka Filip, ktorý za pomoci uja doktora i dobrých priateľov objavil Krajinu zdravia.

Cvičenie Zdravé nôžky

Celoročné fyzioterapeutické cvičenie „Zdravé nôžky“ podporuje správne držanie tela, je prevenciou a liečbou plochých nôh. Lepšia je prevencia ako liečba dôsledkov
miesto

Naša filozofia

"Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím.“     Arthur Schopenhauer
Zdravý životný štýl, vzdelanie, zážitky, zábava a individuálny prístup.
Do našej škôlky sa chodí s úsmevom, pretože Vaše deti sú aj naše.