Cenník

Cenník je platný od 15.5.2023


Registračný poplatok vo výške 250,-Eur jednorázový-nenavratny poplatok, ktore je potrebné uhradiť
prevodom na ucet do 3 kalendarnych dni od dátumu prihlásenia dieťaťa do SKOLKY KRTKO – vo forme
písomnej alebo mailovej registrácie. V pripade zrusenie prihlasky sa registracny poplatok nevracia.


Mesačný príspevok podľa formy dochádzky bez stravy:
 


 • 550,- Eur CDS / celodenná doch. Jasle /vek 2-3r/
 • 480,- Eur PDS / poldenná doch. Jasle /vek 2-3r/
 • 550,- Eur 3xTyz. celodenná doch. Jasle /vek 2-3r/ - adaptácia vrátane stravy

 • 500,- Eur CDS / celodenná Školka /vek 3-6r/
 • 430,- Eur PDS / poldenná Školka /vek 3-6r/
 • 450,- Eur 3x Tyz celodenná Školka /vek 3-6r/ - adaptácia

 • 600,- Eur CDS / celodenná doch. Jasle /vek 18-24m/

Mesacny prispevok za 1.mesiac je splatny do 3 dni od prihlasenie dietata v hotovosti alebo na účet: IBAN 17 1100 0000 0029 2888 0569Strava:
 • Počas školského roka zabezpečujeme stravu (raňajky, obed, olovrant, čerstvé ovocie, pitný režim) v školskej jedálni v našej budove okrem dní, kedy jedáleň nevarí (počas školských prázdnin) pričom cena stravnej jednotky na deň je 3,60 Eur.
 • Stravu počas prázdnin zabezpečujeme od externej firmy, pričom cena stravnej jednotky na deň  je 4,70 Eur.

Zľavy zo školného:

 • 10 % súrodenecká zľava zo školného pre mladšie dieťa  
 • v prípade vymeškania 15 a viac pracovných dní v mesiaci, zľava 100 Eur


Možnosť čerpania príspevku na starostlivosť o dieťa. 

2 mesačná výpovedná lehota

 

V cene školného ponúkame:

 • celoročná prevádzka s výnimkou štátnych sviatkov a vianočných prázdnin
 • prevádzková doba od 7:15 do 17:15
 • vlastný edukačný program "Krtko a jeho dobrodružstvá“, spĺňajúci požiadavky výchovno - vzdelávacej činnosť podľa Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý sme rozšírili o ďalšie prvky
 • celoročné fyzioterapeutické cvičenie "Zdravé nôžky" 
 • celoročný detský vzdelávací projekt „Filipovi kamaráti“
 • Celoročný Preventívny logopedický stimulačný program "Jazýček šikovníček" zameraný na stimuláciu vývinu rečových a jazykových funkcií
 • Fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina "Výlet do krajiny hlások"
 • Hejného metóda matematiky
 • každodenná výučba anglického jazyka prirodzenou a hravou formou zahraničným lektorom a triednou učiteľkou
 • záujmové krúžky: čitateľský, folklórny, tanečný, keramický (podľa aktuálnej ponuky) počas zimných mesiacov, kedy je poobede vonku tma
 • množstvo aktivít podporujúcich zážitkovú formu učenia, napr. výlety, Vianočná besiedka, Besiedka ku MDŽ, detské divadelné predstavenia (hrané, bábkové, tieňové a pod), bio-políčko, motýlia záhrada, environmentálna výchova, dopravná výchova, hudobníci, Krtkov recitál, Kurz prvej pomoci, spolupráca s pani zubárkou, knižnica, prenosné planetárium, MDD, deň otcov, balónová párty, batérkové poobedie, projekty OLO (Olománia, Oloart, Zber papiera a plastu) a iné
 • veľká záhrada s pieskoviskom, preliezkami, trampolínou. Vlastné dopravné ihrisko. Využívame aj veľkú zelenú plochu za ZŠ Dudova (šarkaniáda, vence z púpavy, balónová párty), v blízkosti sú 2 lesíky a na konci školského roka už chodievame aj na Veľký a Malý Draždiak.
 • využívanie interaktívnej tabule a úloh pre škôlkárov
 • fotografovanie aktivít v priebehu celého roka
 • portrétové fotenie profesionálnym fotografom dva krát ročne (na jeseň a na jar)
 • narodeninová oslava s tortou a darčekom
 • poistenie dieťaťa
 • pre predškolákov orientačné testy školskej zrelosti
 • individuálne služby a potreby po dohode medzi rodičmi a zariadením 
 • pravidelné konzultácie s rodičmi o dieťati
 • poradenstvo o možnostiach tvorby vzdelávacích a tvorivých aktivít pre dieťa v domácom prostredí
V spolupráci s Happy Kids a Krúžkovo organizujeme (za poplatok) aj:
- záujmové krúžky: minigym, gymnasticko-pohybová príprava
- intenzívne týždňové športové kurzy (pláávanie, inline korčuľovanie, ľadové korčuľovanie a lezecká stena)

V prípade otázok nás kontaktujte na krtkovci@krtko.eu alebo 0940 308 527 a dáme Vám bližšie informácie.

Filip v krajine zdravia

Tento detský vzdelávací projekt prináša zdravie všetkým deťom. Na Slovensko prichádza bábka Filip, ktorý za pomoci uja doktora i dobrých priateľov objavil Krajinu zdravia.

Cvičenie Zdravé nôžky

Celoročné fyzioterapeutické cvičenie „Zdravé nôžky“ podporuje správne držanie tela, je prevenciou a liečbou plochých nôh. Lepšia je prevencia ako liečba dôsledkov
miesto

Naša filozofia

"Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím.“     Arthur Schopenhauer
Zdravý životný štýl, vzdelanie, zážitky, zábava a individuálny prístup.
Do našej škôlky sa chodí s úsmevom, pretože Vaše deti sú aj naše.