Filip v krajine zdravia

Projekt „Filipoví kamaráti“

Autorka projektu: Katarína Kernová – občianske združenie: Život a zdravie


Tento detský zdravotno-vzdelávací projekt prináša zdravie všetkým deťom . Aj do škôlky KRTKO chodí Filip (bábka), ktorý za pomoci uja doktora Prírodu  i dobrých priateľov objavuje Krajinu zdravia. Filip prostredníctvom svojich dobrodružných príbehov dáva deťom dobré rady o zdravých návykoch a vzťahu k prírode i ľuďom hravou a poučnou formou. Cieľom projektu je vychovávať deti od útleho veku k ochrane svojho zdravia v celej jeho komplexnosti, k environmentálnemu zmýšľaniu, k zmysluplnému a harmonickému životu. Deti sa prirodzene učia vážiť si prírodu a mať ju rady. Byť zdravý,  to neznamená iba zdravo jesť a cvičiť, ale aj mať dobré srdce, chrániť našu prírodu, byť poslušný voči rodičom a pomáhať iným.

Projekt vznikol na námet knihy francúzskych autorov - bratov Breuilovcov, spolutvorcov úspešného TV seriálu pre deti Bol raz jeden život. Je určený deťom MŠ a I. stupňa ZŠ, podporovaný lekármi, pedagógmi, sociálnymi pracovníkmi z rôznych štátov ako aj Ministerstvom vnútra SR. 

Výukový program je založený na príbehoch Filipa a práci s deťmi. V škôlke si deti pripravujú ovocný šalát a ovocný strom, kreslia, zostrojujú Filipa, pyramídu zdravia, pracujú s prírodninami, kamienkami, drevom a vytvárajú z nich svoju krajinu zdravia, vonku spoznávajú prírodu a jej obyvateľov, uvedomujú si potrebu jej ochrany, hodnotu čistej vody a čerstvého vzduchu. Environmentálnu výchovu podčiarkujú návštevy zvieratiek, deti zoznamujeme s rôznymi lesnými cicavcami, plazmi, vtákmi a hmyzom, chováme si vlastné motýle a pestujeme zeleninku vo vlastnej záhradke. Bábka Filip aj s pani Kernovou nás každý rok viackrát navštevujú v škôlke, v každej triede máme bábku Filipka, ktorá sa deťom pravidelne prihovára, čítame si knižky a rozprávame sa o Filipových dobrodružstvách, využívame aj pracovné listy o Filipových príbehoch. Na záver deti robia výstavu "Krajina zdravia".

Projekt bol v škôlke KRTKO spustený v roku 2009 a od vtedy organizujeme aj týždenný „Tábor zdravia“ v Belušských Slatinách.  

Hlavný Filipov príbeh 

Filip a jeho kamaráti sestrička Katka, Tomáš a doktor Príroda s deťmi letia do Krajiny zdravia. Tam stretávajú rôzne zvieratká, ktoré vedia o zdraví svoje: bocian Klap - poukazuje na nutnosť pobytu na čerstvom vzduchu, jašterička Evelínka sa nadchýna slniečkom kvôli aktivovaniu vitamínu D, ale tiež varuje pred nadmerným slnením. Slon Herkul vyzdvihuje rannú sprchu a čistotu pórov v koži. Klokan Zambi sa teší z prospešného pohybu, ktorý spevňuje svaly a zásobuje kyslíkom všetky bunky v tele. Medveď Dudo vysvetľuje nutnosť dostatočného pitného režimu pre obličky. Opička Gobi si pochutnáva na čerstvom ovocí a zelenine a zdôrazňuje nutnosť každodenného dodávania vitamínov. Zajačik Chrumkáčik vysvetľuje, aká je dôležitá striedmosť v jedení. Upozorňuje na prestávky v jedení. Svišť Piskáčik hovorí o nutnosti kvalitného spánku, ktorým sa telo zbavuje únavy a vyrába si dôležitý rastový hormón. Delfín Delfi upozorňuje na dôležitosť priateľstva, lásky a dôvery. Našlo sa tam i zatúlané prasiatko Žrútik, ktoré sa nemá dobre: trpí na prejedanie, nedodržiava striedmosť v jedení. 

Na Zlovestnom ostrove stretli deti tabakových banditov, Alkoholína a Drogeru. Doktor Príroda vysvetľuje deťom, prečo je dobré sa tomuto ostrovu a jeho lákadlám vyhýbať. Kráľovstvo potravín vysiela SOS, pretože vlády sa zmocnil minister Jedák a uväznil kráľa Sáma I. Filip sa so svojimi kamarátmi rozhodne dať všetko do poriadku.

Naša Zem - Modrá starenka je veľmi chorá. Filip so svojimi priateľmi ju chce uzdraviť, čo sa mu napokon s pomocou priateľov podarí.

 Prehľad jednotlivých častí a tém:

1. Filip v krajine zdravia  (o hlavných princípoch zdravého životného štýlu)
 •  Zoznámenie (predstavenie sa)
 •  Zdravý životný štýl všeobecne
 •  Pitný režim (dôraz na pitie čistej vody)
 •  Pohyb, odpočinok, slnko, ovocie a zelenina

2. Filip na zlovestnom ostrove 
 •  Prevencia závislostí (Protidrogová výchova)
 •  Fajčenie, alkohol a iné drogy
 •  Pomoc závislému (základné informácie)

3. Filip a tajomstvo delfínov (o prosociálnom cítení a vzájomnej pomoci)
 •  Psychohygiena
 •  Medziľudské vzťahy (súdržnosť, tolerancia, nesebeckosť, komunikácia, kamarátstvo, spolupráca...

4.  Filip zachraňuje kráľa Sáma I. (o striedmosti a zdravej výžive)
 •  Základy zdravej výživy
 •  Riziká nestriedmosti (nadbytok tukov, cukru..., nedostatok ovocia a zeleniny)
 •  Vláknina (dôležitosť a význam, kde sa nachádza)
 •  Prevencia zubného kazu
 •  Cukor a imunitný systém

5. Filip a pán premiér Výživa  (o zdravom stravovaní)
 •  Dôležitosť raňajok
 •  Zdravé potraviny a ich význam
 •  Bielkoviny, minerály, vitamíny...
 •  Pozitívna motivácia pre zdravé stravovanie sa (zdravý životný štýl)

6. Filip a Modrá starenka I. (O čistote a znečisťovaní)
 •  Environmentálna výchova (I.)
 •  Motivácia pre ochranu planéty (prírody)
 •  Šetrenie s vodou

7.  Filip a modrá starenka II. (O spotrebe a plytvaní)
 •  Environmentálna výchova (II.) 
 •  Ako šetriť a neplytvať
 •  Využiteľnosť surovín (obnoviteľnosť zdrojov)

8.  Filip a votrelci
 •  Ochrana pred rôznymi vonkajšími vplyvmi (mikróby...)
 •  Mozog a jeho ochrana
 •  Riziká zlého vplyvu na našu myseľ (orientácia pri výbere programov TV a pod.)

9.  Filip záchranca
 •  Ochrana pred bežnými nebezpečenstvami v domácnosti
 •  Pomoc pri nebezpečenstve (požiar, úraz...)

10. a ďalšie témy  

 

 

Naša filozofia

"Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím.“     Arthur Schopenhauer
Zdravý životný štýl, vzdelanie, zážitky, zábava a individuálny prístup.
Do našej škôlky sa chodí s úsmevom, pretože Vaše deti sú aj naše.