Škôlka Krtko - súkromná bilingválna škôlka v PetržalkeSúkromná škôlka pre deti od 2 do 6 rokov s celoročnou prevádzkou poskytujúca kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa štátneho vzdelávacieho programu, ktorý sme rozšírili o projekty so zameraním na správny životný štýl, zážitkové vzdelávanie a každodennú výučbu anglického jazyka.

 
  • vlastný edukačný program "Krtko a jeho dobrodružstvá“, spĺňajúci požiadavky výchovno - vzdelávacej činnosť podľa Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý sme rozšírili o ďalšie prvky
  • Celoročný detský vzdelávací projekt o zdraví „Filipoví kamaráti“
  • Celoročný preventívny logopedický stimulačný program "Jazýček šikovníček" zameraný na stimuláciu vývinu rečových a jazykových funkcií
  • Celoročné fyzioterapeutické cvičenie „Zdravé nôžky“, ktoré podporuje správne držanie tela a je prevenciou plochých nôh v spolupráci s fyzioterapeutkami
  • Celoročný projekt finančnej gramotnosti 
  • Skúsenosti a tradícia, plnohodnotná a vyvážená strava, nadštandardná predškolská príprava a individuálny prístup, práca v malých skupinách, kvalifikovaný a milý pedagogický team s praxou, príjemné a bezpečné prostredie, 4 veľké triedy, veľká záhrada a dopravné ihrisko, rôzne záujmové a športové krúžky, angličtina, interaktívna výučba, rôznorodé aktivity pre deti a rodiny, zľavy zo školného a možnosť čerpania príspevku na starostlivosť o dieťa.
  • Každodenná vyúčba angličtiny hravou formou zahraničným lektorom ako aj pani učiteľkami

Našim cieľom je vytvárať pokojné prostredie, ktoré podnecuje prirodzenú túžbu detí po poznávaní, tvorení a experimentovaní a tak napomáhať deťom spoznávať a pochopiť zákonitosti okolitého sveta a prírody. Rovnako podporujeme u detí schopnosť a ochotu spolupracovať, zaujať postoj a nachádzať riešenia rôznych situácií v priebehu dňa.

Prácu s deťmi v našej súkromnej škôlke KRTKO vnímame ako poslanie, dávame im lásku, oporu a istotu, deti učíme hravou a zážitkovu formou stále niečo nové.

Filip v krajine zdravia

Tento detský vzdelávací projekt prináša zdravie všetkým deťom. Na Slovensko prichádza bábka Filip, ktorý za pomoci uja doktora i dobrých priateľov objavil Krajinu zdravia.

Cvičenie Zdravé nôžky

Celoročné fyzioterapeutické cvičenie „Zdravé nôžky“ podporuje správne držanie tela, je prevenciou a liečbou plochých nôh. Lepšia je prevencia ako liečba dôsledkov
miesto

Naša filozofia

"Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím.“     Arthur Schopenhauer
Zdravý životný štýl, vzdelanie, zážitky, zábava a individuálny prístup.
Do našej škôlky sa chodí s úsmevom, pretože Vaše deti sú aj naše.